2012. január 27., péntek

Hagyma teszt

A hagyma teszt kifejezést és az elgondolást Ryan Gregory kanadai evolúciós biológus alkotta meg 2007-ben. Ez egy gondolatkísérlet azoknak az elképzeléseknek a tesztelésére, amelyek különleges funkciót tételeznek fel az eukarióta sejtekben található nagymennyiségű nem-kódoló DNS-nek.
Az Allium hagymanemzetségbe tartozó fajok haploid genommérete jelentős variációt mutat. Ennek szemléltetésére álljon itt három adat:
Faj                                          Haploid genomméret (pg)
Allium altyncolicum                            7
Allium cepa                                      16.2
Allium ursinum                                 31.5
Homo sapiens                                  3.5

Ha bárki azt gondolja, vagy állítja, hogy az eukarióta genom jelentős részét kitevő nem-kódoló DNS speciális funkcióval rendelkezik, akkor elképzelését tesztelheti, ha megválaszolja a következő kérdéseket:
1. Miért szükséges egy hagymafajnak közel ötször annyi nem-kódoló DNS a feltételezett funkció ellátásához, mint egy nemzetségen belüli, közeli rokon másik fajnak?
2. Miért szükséges egy hagymafajnak majd tízszeres mennyiségű nem-kódoló DNS a feltételezett funkció ellátásához, mint az embernek?
A hagyma teszt tehát a nem-kódoló DNS-sel kapcsolatos funkcionális elképzelések realitásvizsgálata.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése