2012. január 16., hétfő

Az emberi 2. kromoszóma és a közös ős elmélet

Az evolúciós elmélettel szembeni támadások egyik kiváltó oka, hogy egyik tétele szerint az ember és a mai emberszabású majmok közös őstől származnak. Ezt számtalan tudományos megfigyelés és vizsgálati eredmény is alátámasztja, melyek egyike az emberi 2. kromoszóma.

Valamennyi ma élő emberszabású majom genomja 24 pár kromoszómából áll, az emberi sejtekben viszont csak 23 pár található. Noha a 23 párból 22 kromoszóma szerkezete, a rajtuk elhelyezkedő gének sorrendje és szekvenciája alapján nagyon hasonló az emberszabású majmok megfelelő kromoszómáihoz, a közös ős elméletnek ellentmondana a hiányzó kromoszóma, mert tudjuk, hogy az emlősök minden egyes kromoszómáján olyan fontos gének százai helyezkednek el, amelyek elvesztése halálos lenne az egyedre. Éppen ezért, a "hiányzó" kromoszómának jelen kell lennie az emberi genomban. Erre egyetlen elfogadható magyarázat van: a hiányzó kromoszóma fuzionált egy másik kromoszómával. Ha a feltételezett fúziót nem lehet kimutatni, akkor megdől a közös ős elmélet.
A Yale Egyetem kutatói valamivel több, mint tíz éve kimutatták, hogy az emberi 2. kromoszóma két ősi kromoszóma fúziójának az eredménye. Ezek az ősi kromoszómák megfelelnek a mai csimpánzok 2q és 2p kromoszómáinak, és kimutatható volt, hogy a végeiknél (telomerek) tapadtak össze. A fúzió tényét az emberi 2. kromoszóma szokatlan szerkezete támasztja alá. Normálisan a kromoszómákon jellegzetes felépítésű képződmények találhatók. Ezek közé tartozik a kromoszómavégeket védő két telomer, valamint a köztük valahol elhelyezkedő egyetlen centromer. A centromereknek a sejtosztódás folyamán van szerepe. Az emberi 2. kromoszómának – a fentiekkel ellentétben – nem csak a végein található telomer, hanem a belsejében is, továbbá két centromer struktúra is kimutatható benne. A kromoszóma belsejében található telomer struktúra kettős, amelyen belül az egyes telomerek egymáshoz viszonyítva fordított orientációban helyezkednek el. A kimutatott különös szerkezeti elemek együttesen egy ősi kromoszómafúzióra utalnak.

1 megjegyzés: