2013. október 11., péntek

GMO a TÉNYEK tükrében

Egy gyakran hangoztatott kritikai megjegyzés a GMO növényekkel és termékekkel kapcsolatosan az, hogy biztonságosságukat nem, vagy alig vizsgálták, így erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre mindenkit megnyugtató, megbízható tudományos adatok.

Nézzük a TÉNYEKET:
1. Számos tekintélyes nemzetközi tudományos szervezet végzett egymástól független vizsgálatokat evvel kapcsolatosan, amelyek eredményeiből azt az összecsengő következtetést vonták le, hogy a GMO növények és élelmiszerek legalább annyira biztonságosak, vagy biztonságosabbak, mint a hagyományos módon termesztettek.

2. Olasz kutatók egy most megjelent összefoglaló munkában listáztak és alaposan áttanulmányoztak 1787, GMO biztonsággal kapcsolatos vizsgálatot. Egyetlen egyet sem találtak ezek között, amely a GMO veszélyességét jelezte volna emberre, vagy állatra.


3. A Biology Fortified, független és nem profit-orientált cég 2012-ben létesített, mindenki számára hozzáférhető GENERA adatbázisa 600 tudományos, szakértői bírálaton átesett közleményt tartalmaz, amelyek szintén nem jeleznek semilyen konkrét GMO veszélyt.

Ezek a fránya tények tehát azt bizonyítják, hogy a GMO növények és táplálékok biztonságossága az egyik legalaposabban, legkörültekintőbben tanulmányozott téma. A mintegy 10 év alatt napvilágot látott több mint 2300 tudományos közleményből levonható következtetés egyértelmű: nem létezik hitelt érdemlő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a GMO növények és termékek kivételes közegészségügyi, vagy környezeti veszélyt jelentenének.
Ezért a vizsgálatok hiányára való hivatkozás, vagy a GMO-val kapcsolatos bizalmatlanság tájékozatlanság eredménye, a GMO növények és termékek (törvénybe foglalt) tiltása pedig tájékozatlanságon alapuló téves politikai döntés.