2013. május 18., szombat

KACSA

Az ÉLET ÉS IRODALOM Páratlan oldaláról:

"(Watson és Crick)
ÁLLÁSFOGLALÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amelynek küldetése a köznevelés állami irányításában az egységes szakmai színvonal biztosítása, azzal a kéréssel fordult a Magyar Tudományos Akadémiához, hogy foglaljon állást a biológia tanításának egyik fontos kérdésében: a földi élet a darwini evolúcióelmélet vagy a kreácionista megközelítés alapján tanítandó-e (államilag irányított egységesen magas színvonalon)? Az Akadémia elnöke neves biológusokból, genetikusokból álló bizottságot kért fel, akik elaborátumokban egyértelműen a darwini evolúcióelmélet tanítását javasolták.
Az elnök az intézményfenntartó központnak a bizottsági véleményt a következő módosítással küldte el mint az Akadémia hivatalos álláspontját: „A földi élet a darwini evolúció alapján tanítandó, kivéve az ember megjelenését a Földön, amit a kreácionista elmélet alapján, Ádámtól és Évától kezdve kell a tananyagba iktatni.” A bizottság tagjai a fejüket csóválták, nem szóltak, csak magukban sóhajtoztak. ...nahát, milyen vicces emberek az atomfizikusok."