2012. augusztus 22., szerda

Az első mesterségesen létrehozott faj – a GMO háború vége?

Drosophila melanogaster (felül)
Drosophila synthetica (alul)
Eduardo Moreno, a Berni Egyetem kutatója laboratóriumában létrehozta az első mesterséges fajt, amelyet Drosophila synthetica-nak nevezett el. Munkáját a PLoS ONE tudományos internetes folyóiratban közölte. Az új faj létrehozásához a jól ismert és alaposan tanulmányozott ecetmuslica faj, a Drosophila melanogaster két mutáns törzsét és három transzgenikus vonalát használta fel. Ezek ügyes kombinációjával egy olyan transzgenikus populációt hozott létre, amely egyedei már nem képesek szaporodni a kiindulási faj egyedeivel, csak kizárólag a velük teljesen megegyező genotípusú transzgenikus egyedekkel fertilisek. E tulajdonságukkal teljesítik a biológiai fajfogalom által meghatározott, új fajjal szemben állított követelményeket. A mesterséges faj egyedei megjelenésükben is eltérnek a kiindulási fajtól, mivel kisebb szemük van és szárnyaikon extra vérerek találhatók.
Eduardo Moreno eredményének elméleti és gyakorlati jelentősége is van. Elméleti jelentősége abban rejlik, hogy az ehhez hasonló mesterséges fajok létrehozása segíthet megismerni és megérteni a fajkeletkezés természetes folyamatát. Gyakorlati szempontból azért fontos ez a munka, mert a genetikai manipulációs technika (GMO technika) még biztonságosabb alkalmazását teszi lehetővé: ha a GMO technikát mesterséges fajokon alkalmazzák, akkor kizárható lesz, hogy a GMO növények vagy állatok esetleg keveredjenek a természetes populációkkal. Így talán megnyugodhatnak azok, akik a jelenleg dúló "GMO háborúban" a biodiverzitást féltik a modern, génmanipulációs technikákkal szemben.